Arctic Horizon Scan
2022

En global oppfordring for å identifisere prioriteringer for arktisk forskning i det kommende tiåret

Begrunnelse

Arktis varmes opp tre ganger raskere enn det globale gjennomsnittet, med dype implikasjoner for arktiske miljøer, økosystemer, samfunn og geopolitikk. Globalisering betyr at arktiske samfunn på nye måter er knyttet til resten av verden, mens den voksende og avtagende industrialiseringen endrer levesett og miljøer. Da det haster med arktiske endringer kreves det at forskere ser fremover.

Online brukerundersøkelse

Vi inviterer forskere fra alle disipliner, folk fra lokale og urfolk i arktiske samfunn, beslutningstakere, forskningsfinansierere og andre interessenter til å bidra til Horisontskanningen ved å delta i denne nettbaserte undersøkelsen, som ber deg nevne én eller flere prioriteringer for arktisk forskning i det neste tiåret. Vi tar gjerne imot innsendinger om lokalskala så vel som store problemstillinger; velkjente emner så vel som undervurderte; presserende bekymringer så vel som mer fjerntliggende; temaer som angår miljø, økosystemer, geologi, industri, politikk, språk, kultur, vær, klima. Frist for innsending er innen utgangen av 23. august 2022.

Oxford Workshop

I løpet av 7.–9. september 2022 vil vi holde en workshop for å gjennomgå innsendte bidrag fra brukerundersøkelsen. Workshopen, som vil avholdes på Oxford University Museum of Natural History, vil invitere til deltakelse fra både forskere, arktiske interessenter og urfolk. Workshop-metodikken vil følge i fotsporene til tidligere horisontskanninger. Registreringsdetaljer og mer følger.

Utfall

Horisontskanningen vil bygge mot en fagvurdert skriftlig rapport som oppsummerer funnene fra workshopen og nettundersøkelsen. Dette vil være et dokument som er nyttig for forskere, forskningsfinansierere, beslutningstakere og andre arktiske interessenter og rettighetsinnehavere. Gjennom deltakelse i Horisontskanningen håper vi også at det skapes nye tverrfaglige forbindelser og partnerskap, og at ulike former for kunnskap (f.eks. vitenskapelig og tradisjonell) bringes sammen.

Delta

Alle som svarer på undersøkelsen vil ha muligheten til å bli anerkjent i publikasjoner, og vil kunne melde interesse for å delta på workshopen. Workshopdeltakere vil bli invitert til å være medforfatter av den skriftlige rapporten.

Photographs © Joe Cornish and Sam Cornish.