Arctic Horizon Scan
2022

Osallistu:

Maailmanlaajuinen kutsu - Auta määrittelemään arktisen tutkimuksen painopisteet tulevalle vuosikymmenelle

Perusteet

Arktinen alue lämpenee kolme kertaa nopeammin kuin globaali keskiarvo, millä on vakavia vaikutuksia arktisiin ympäristöihin, ekosysteemeihin, yhteisöihin ja geopolitiikkaan. Globalisaation seurauksena arktiset yhteisöt kytkeytyvät monin tavoin koko muuhun maailmaan, ja samalla  teollistumisen muutokset muuttavat elämäntapoja ja ympäristöjä globaalisti. Arktisen muutoksen kiireellisyys vaatii tutkijoita suunnittelemaan tutkimusta eteenpäiin tulevaisuuteen.

Online-kysely

Kutsumme kaikkien alojen tutkijoita, ihmisiä paikallisista  ja alkuperäiskansojen arktisista yhteisöistä, päätöksentekijöitä, tutkimuksen rahoittajia ja kaikkia muita sidosryhmiä osallistumaan Horizon Scaniin osallistumalla tähän turvalliseen online-kyselyyn, joka pyytää sinua nimeämään yhden tai useamman arktisen tutkimuksen prioriteetin seuraavan vuosikymmenen aikana. Otamme mielellämme vastaan ​​palautetta niin paikallisista kuin laajemmistakin asioista. Tämä käsittää sekä tunnetut että aiheet sekä vähemmälle huomiolle jääneetaliarvostetut aiheet; kiireelliset ja kaukaisemmat huolenaiheet; aiheetita, jotka koskevat ympäristöä, ekosysteemejä, geologiaa, teollisuutta, politiikkaa, kieltä, kulttuuria, säätä, ilmastoa ja paljon muuta. Hakuaika on avoinna 23.8.2022 asti.

 

Oxford Työpaja

Järjestämme 7.–9. syyskuuta 2022 työpajan, jossa tiivistetään online-ehdotukset arktisen tutkimuksen painopistealueiksi seuraavalle vuosikymmenelle. Oxfordin yliopiston luonnonhistoriallisessa museossa sijaitseva työpaja kutsuu mukaan tutkijoita, arktisia sidosryhmiä ja alkuperäiskansojen oikeudenhaltijoita. Työpajametodologia seuraa aikaisempien horisonttiskannausten metodia. Ilmoittautumistiedot ja lisää myöhemmin.

Tulokset

Horizon Scan huipentuu vertaisarvioituun kirjalliseen raporttiin, jossa esitetään yhteenveto työpajan ja verkkokyselyn tuloksista. Tämä on asialistaa koskeva asiakirja, joka on hyödyllinen tutkijoille, tutkimuksen rahoittajille, poliittisille päättäjille ja muille arktisen alueen sidosryhmille ja oikeudenhaltijoille. Horizon Scaniin osallistumisen kautta toivomme myös, että syntyy uusia poikkitieteellisiä yhteyksiä ja kumppanuuksia sekä väyliä tuoda yhteen eri tiedon muotoja (esim. tieteellinen ja perinteinen).

Osallistu

Kaikilla kyselyyn vastanneilla on mahdollisuus saada tunnustusta syntyvissä julkaisuissa ja he voivat ilmoittaa kiinnostuksensa osallistua työpajaan. Työpajanosallistujat kutsutaan kaikki yhdessä tieteellisen raportin viraallisiksikirjoittajaksi.

Photographs © Joe Cornish and Sam Cornish.